Fjellkoret


STYRET
Terje Leite Stenmark
Leder
Erik Paulsen
Nestleder
Lillian Bøe Larsen
Kasserer
Wenche Hauge
Skriver
Nina Skråmestø
Medlemsansvarlig
Vidar Halsøy
Varamedlem
MUSIKKUTVALGET
TUR  & FESTKOMMITE
Vidar Halsøy (Styrets repr.
Ann-Kristin Møgster
Ann Iren Larsen
Grete Arnesen
Anne Gerd Vik
Sølvi Bjorøy
Svein Olav Melberg
Vigdis Solberg
Trygve Wåge