Fjellkoret


§ 1. Navn
Korets navn er FJELLKORET, med adresse i √ėygarden kommune i Vestland fylke.

§ 2. Formål
Koret skal v√¶re et blandakor med allsidig sangrepertoar som skal kombineres med sceniske oppsetninger.  Koret skal v√¶re politisk og religi√łst n√łytralt.

§ 3. Medlemskap
Koret skal organiseres slik at alle som har betalt forfalt kontingent er medlemmer av koret.  Permisjon innvilges for maksimum 1 √•r.

Styret kan gj√łre unntak, dvs om koret er midt i et prosjekt og det er uhensiktsmessig for den permitterte √• starte da, kan permisjon utvides. Etter 1 √•r kan koristen, om √łnskelig, bli st√łttemedlem/ha passivt medlemskap.

√Örsm√łtet fastsetter kontingenten.

St√łttemedlem f√•r, p√• lik linje med faste medlemmer, informasjon og tilbud som er aktuelle for dem, men blir ikke sponset med midler fra korkassen. St√łttemedlemskap gir ingen rettigheter for automatisk oppstart i koret, s√• medlemmet m√• s√łke p√• lik linje med andre som vil begynne.

¬ß 4. √Örsm√łte
Korets h√łyeste myndighet er allm√łtet der alle medlemmene har m√łte- og stemmerett.  Den musikalske ledelse kan innkalle til allm√łte, med talerett, men ikke med stemmerett.

Innkallingen til allm√łte med saksliste skal skje med minst 14 dagers varsel til alle korets medlemmer.
Allm√łte skal avholdes n√•r styret eller minst 10 av korets medlemmer krever dette.  Det skal f√łres protokoll over alle vedtak p√• allm√łte.  Allm√łtet velger m√łteleder og 2 medlemmer til √• underskrive protokollen. Alle valg i allm√łte avgj√łres med simpelt flertall.

Et √•rlig allm√łte kalles √•rsm√łte.  Korets regnskaps√•r f√łlger kalender√•ret, og ordin√¶rt √•rsm√łte skal holdes hvert √•r medio februar.  P√• ordin√¶rt √•rsm√łte skal f√łlgende behandles:

 • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
 • Vedta styrets √•rsberetning
 • Disponering av overskudd eller dekning av underskudd
 • Vedta neste √•rs budsjett og handlingsplan
 • Vedta neste √•rs kontingent
 • Valg etter vedtektenes ¬ß 6
 • Andre saker som, etter disse vedtekter, h√łrer inn under allm√łtet
 • Behandle innkomne saker

§ 5. Styret
Styret skal best√• av 5 medlemmer og 2 varemedlemmer og velges av √•rsm√łtet.  Styret er beslutningsdyktig n√•r leder/nestleder og 2 styremedlemmer er til stede.  Det skal f√łres protokoll over styrevedtak.  Korets signatur innehas av leder eller 2 styremedlemmer i fellesskap.

Styrets leder velges av √•rsm√łtet, for √łvrig konstituerer styret seg selv med nestleder, kasserer, sekret√¶r og styremedlem.

Styret er ansvarlig for drift av koret ut fra vedtatt budsjett og handlingsplan.  Styret kan utpeke komiteer blant korets medlemmer for √• ivareta ulike arbeidsoppgaver.  Styret utarbeider instruks for korets musikalske ledelse og er ansvarlig for oppf√łlging av denne.  Styret er ansvarlig for innkalling, forberedelse og gjennomf√łring av allm√łte.

§ 6. Valg
√Örsm√łtet skal foreta f√łlgende valg:

 • Inntil 5 styremedlemmer for 2 √•r
 • Styrets leder for 1 √•r
 • 2 vara medlemmer til styret for 1 √•r
 • Revisor for 1 √•r
 • Inntil 4 musikkr√•dsmedlemmer for 2 √•r fra hver    
 • Stemmegruppe med fadderansvar for 1 √•r
 • Valgkomit√© p√• min 2 personer for 1 √•r
 • Eventuelle komiteer etter behov

§ 7. Musikalsk ledelse
Det musikalske / kunstneriske ansvar innehas av musikkutvalget som skal bestå av de valgte musikkutvalgsmedlemmene, 1 representant fra styret samt den tilsatte musikalske ledelse. Musikkutvalget konstituerer seg selv.

¬ß 8. Oppl√łsning
Oppl√łsning kan vedtas p√• allm√łte n√•r minst 2/3 av de stemmeberettigede stemmer for oppl√łsning.
Det velges en komité som skal forvalte eiendeler og deretter innkalle til endelig avvikling.